Information

Alt for mange varmepumpeejere glemmer at få tjekket deres anlæg, når sommeren går på hæld. Konsekvensen kan ifølge lokal installatør være, at pumperne ikke fungerer optimalt eller i værste fald går i stykker, når der er allermest brug for dem. 

Stadig flere danskere vælger at udskifte eksempelvis oliefyr med varmepumper for at spare på den samlede energi- og miljøregning. Energistyrelsen anslår således, at over 200.000 danske hjem i dag er udstyret med denne form for opvarmning. Men ofte glemmer husejerne, at det også at nødvendigt at holde varmepumpen ved lige for at sikre, at den fungerer optimalt, når vejret fx skifter fra sommervarme til vinterkulde.

- En varmepumpe kan være en fantastisk effektiv og billig varmeløsning for rigtig mange boligejere. Men det kræver, at anlægget bliver vedligeholdt løbende, hvis du vil have størst muligt udbytte af investeringen. Derfor anbefaler vi også, at man indgår en serviceaftale for på den måde at forebygge, at varmepumpen står af, når der er allermest brug for den, siger Henrik Petersen fra Paul Petersen Arnum VVS ApS i Gram, der er såkaldt ”VE-installatør” med speciale i netop varmepumper. 

Få en serviceaftale

Energistyrelsen har etableret et særligt korps af specialister i opsætning og service af anlæg med vedvarende energi som drivkraft – herunder også varmepumperne. Du kan som forbruger derfor med fordel benytte en af disse ”VE-installatører”, når din varmepumpe skal efterses.

- Er varmepumpen opsat af en VE-installatør, har du allerede fået tilbudt en serviceaftale. Er denne accepteret, skal du derfor ikke foretage dig yderligere. VE-installatøren vil selv tage kontakt, når det er tid til eftersyn, forklarer Søren Rise, chefkonsulent hos installatørernes brancheorganisation, TEKNIQ, og uddyber:

- Er varmepumpen derimod ikke opsat af en VE-installatør, skal du selv sørge for at tage kontakt til en installatør ved at gå ind på Energistyrelsens hjemmeside eller VEinstallator.dk. Når du har gjort det, behøver du ikke længere frygte uventet nedbrud af varmepumpen, da der i en serviceaftale normalt er indbygget en udkaldsordning uden anden omkostning end de nødvendige reservedele.

Søren Rise vurderer, at en serviceaftale typisk vil koste mellem 1.500 og 2.000 kr. om året. 

En billig og effektiv løsning

I det hele taget er det ifølge Søren Rise værd at overveje at erstatte det gamle olie- eller gasfyr med en varmepumpe.

- Den er både billigere i drift og langt mere miljøvenlig. Faktisk vil du typisk kunne spare mellem 50 og 70 procent af forbruget i forhold til olie- eller gasfyr. Og samtidig er varmepumperne ganske lette og billige at vedligeholde, hvis man altså husker også at få en serviceaftale, understreger han.

 

Derfor skal du huske at få tjekket din varmepumpe

 • En lille læk i kølemiddelkreds kan betyde driftstop i varmepumpe.
 • Et beskidt filter mindsker gennemstrømning og kan indikere utæthed i systemet.
 • Udedelene kan blive fyldt med fx blade, der hindrer afløb af kondensvand og medfører risiko for frostskader.

Værd at vide om varmepumper

 • En varmepumpe er mere miljøvenlig end olie og naturgas.
 • Ud over et årligt servicetjek kræver varmepumpen stort set ingen vedligeholdelse.
 • Et korrekt installeret anlæg kører af sig selv, og man skal hverken huske at bestille olie eller fylde brændsel på.
 • Priser på varmepumper afhænger af størrelse og bygningsforhold men cirkaprisen er:
  • En luft-til-luft-løsning koster typisk 15.000-20.000 kr. inkl. moms.
  • En luft til vand varmepumpe koster 60.000-100.000 kr. inkl. moms.
  • En jordvarmepumpe koster fra 125.000 kr. inkl. moms.
 • Det anslås, at der i dag findes op imod 200.000 varmepumper i danske boliger – dertil kommer omkring 5.000 større anlæg til blokopvarmning, landbrug, industri m.v.

Sådan får man støtte til varmepumpen

Installatøren sørger for, at den enkelte kunde får støtte til sin varmepumpe. I de fleste tilfælde vil det blive aftalt, at tilskuddet bliver fratrukket direkte på fakturaen, når varmepumpen er installeret.

BoligJobordningen gælder også for varmepumper, men kunden skal selv gå ind på SKATs hjemmeside og indberette, at man har fået installeret en varmepumpe.

VE-installatør

En VE-installatør er en vvs- eller el-installatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen inden for ét eller flere af følgende områder: Solceller, solvarme, biovarme og varmepumper. Alle VE-installatører med det blå VE-logo er desuden medlemmer af vvs- og elinstallatørernes brancheorganisation TEKNIQ. Det betyder, at du som kunde er omfattet af TEKNIQs Garantiordning. Dermed har du som boligejer mulighed for at få op til 150.000 kr. i tilfælde af forkert udført arbejde. Som boligejer betyder det, at du, hvis du vælger en VE-installatør, samtidig får en fagmand, der er specialist i forhold til valg af løsning, dimensionering, hensyn til evt. udbygningsmuligheder samt nye tekniske muligheder og eventuelle nye lovkrav – herunder Bygningsreglementet.

Læs mere og find din lokale VE-installatør på: www.veinstallatoer.dk